Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy analizę obiektów budowlanych pod kątem spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej. W ramach tej usługi weryfikujemy:

  • zgodność stanu faktycznego obiektu z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • możliwość powstania pożaru w obiekcie przy uwzględnieniu jego specyfiki, przeznaczenia, technologii składowania lub produkcji,
  • wyposażenie obiektu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy,
  • bezpieczeństwo ewakuacji osób przebywających w obiekcie,
  • przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Wdrożenie zaproponowanych w wyniku audytu zaleceń pokontrolnych zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz przebywających w nim osób. W przypadku wystąpienia pożaru i poniesionej w związku z tym szkody minimalizuje również ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.


Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami
Praca


Dołącz do nas

więcej


Referencje


Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

więcej


Folder


Pobierz nasz folder reklamowy

pobierz