Likwidacja szkód

Kompleksowa obsługa szkód majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz utraty zysku.

Majątek

Szkody zaistniałe w efekcie pożarów, zalań, klęsk żywiołowych, kradzieży, uszkodzeń w następstwie robót budowlanych, błędów projektowych i wykonawczych oraz wszelkich innych uszkodzeń:
  • w budynkach i budowlach,
  • w maszynach i urządzeniach,
  • w środkach obrotowych.
 

Odpowiedzialność cywilna

  • OC za szkody w mieniu,
  • OC za szkody na osobie.
 

Utrata zysku

Wycena utraty zysku spowodowanej zakłóceniem lub przerwaniem działalności przedsiębiorstwa na skutek szkody rzeczowej.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami
Praca


Dołącz do nas

więcej


Referencje


Sprawdź, co mówią o nas nasi klienci

więcej


Folder


Pobierz nasz folder reklamowy

pobierz